Luk

Center for sociale medier, tech og demokrati: Der er brug for bedre brobygning mellem forskning og politikudvikling

Tech-giganterne har i stigende grad fået magt og indflydelse på vores demokrati og samfund, uden at en tilstrækkelig demokratisk kontrol og gennemsigtighed er fulgt med.

Mads Bramsen | Center for Sociale medier, Tech og Demokrati

Tech-giganterne har i stigende grad fået magt og indflydelse på vores demokrati og samfund, uden at en tilstrækkelig demokratisk kontrol og gennemsigtighed er fulgt med. Derfor er der behov for at styrke den demokratiske kontrol med tech-giganterne bl.a. at kvalificere og operationalisere vidensgrundlaget om deres effekt på vores samfund. Det skriver Mads Bramsen i Center for Sociale medier, Tech og Demokrati i dette partnerindlæg.

I disse år er der et stort fokus på konsekvenserne af, at tech-giganterne i årtier har vokset sig store og opnået en nærmest uomgængelig position i samfundet. En position, der har tilsvarende stor betydning for det danske demokrati og samfund.

Forskningen på området har løbende dokumenteret, hvordan tech-giganternes platforme på få årtier fundamentalt har ændret måden, hvorpå borgere kommunikerer med hinanden. Digitale platforme har skabt nye muligheder for at dele viden og synspunkter, ligesom ny teknologi giver mulighed for at udtrykke sig og opsøge viden på nye måder. Det er gevinster, som vi som samfund fortsat skal udnytte og understøtte.

Men den offentlige samtale online udfordres af en hård tone, hadtale og deling af skadeligt indhold, som afholder flere fra at deltage i samtalen. Samtidig kan en øget spredning af mis-og desinformation og målretningen af indhold gennem uigennemsigtige algoritmer medvirke til, at det bliver sværere at finde et troværdigt, fælles grundlag at mødes på.

På et felt, som udvikler sig med enorm hastighed, og hvor viden og tiltag på få år kan være forældet, er der et særligt behov for at bygge bro til den eksisterende forskning, og understøtte udviklingen af ny og robust viden. Det er afgørende for forståelsen af tech-giganternes effekt på vores demokrati og sammenhængskraft og for udviklingen af ny politik på området.

Med afsæt i et ønske om at styrke den demokratiske kontrol med tech-giganterne og følge både potentialer og skyggesider af digitaliseringen af den offentlige samtale har en breds kreds af Folketingets partier med medieaftalen 2023-2026 besluttet at oprette Center for sociale medier, tech og demokrati (CSTD).

Centret har bl.a. til opgave at understøtte, at man fra politisk hold har det bedst mulige vidensgrundlag for at udvikle politik både nationalt og internationalt, der kan bidrage til et robust digitalt samfund, hvor teknologier udvikles og reguleres på en ansvarlig måde. Det gør centret både ved at skabe ny viden og ved at trække på allerede eksisterende viden.

Det er visionen, at CSTD med sin formidling kan øge danskernes bevidsthed om potentialerne, men også opmærksomhedspunkterne ved vores digitale adfærd. At centret kan bidrage til, at den digitale udvikling og store tech-virksomheder bliver en medspiller og ikke en modspiller ift. vores demokrati og vores online fællesskaber.

Som led heri har CSTD til opgave at bygge bro til danske og internationale forsknings- og vidensmiljøer.  For at komme i mål med det arbejde, vil centret etablere forskningssamarbejder med uafhængige forskere med særligt fokus på at understøtte større gennemsigtighed og bedre adgang for forskere til at anvende data fra tech-giganter.

Samtidig vil CSTD udarbejde analyser af aktuelle emner og tendenser, som kan være med til at kvalificere den offentlige debat og understøtte fremtidens tech- medie- og kulturpolitik. Centret er bl.a. ansvarlig for en årlig, uvildig rapport om tech-giganternes indflydelse på demokrati, trivsel og sammenhængskraft.

Det er ambitionen, at centrets bidrag til ny viden og politik skal kunne mærkes for borgeren i det daglige. Det kan fx være ift. beskyttelsen af vores børn og unge, håndtering af mis- og desinformation i den offentlige samtale, vores sprog og adfærd i den digitale verden samt vores brug af ny teknologi.

Som partner i ADD-projektet ser CSTD frem til at samarbejde med projektets partnere om at skabe viden om tech-giganternes effekter på samfundet og at bringe den viden i spil i den offentlige samtale og i politikudvikling på området.