Luk

Nyt policy brief: Dataetik i danske virksomheder

Nyt policybrief giver konkrete bud på potentialer, barrierer og løsninger for virksomheder, der vil arbejde målrettet med dataetik.

ADD-projektet og Digitaliseringsstyrelsen samlede i juni en bred kreds af små og store danske virksomheder, offentlige myndigheder, forskere, interesseorganisationer og andre fagfolk med indsigt i dataetik og digital ansvarlighed til et Policy Lab om dataetik i danske virksomheder.

Formålet med Policy Lab’et var at kickstarte en fælles og seriøs samtale om udbredelsen af dataetik i Danmark, indsamle nye idéer og metoder til, hvordan arbejdet med dataetik kan fremmes i danske virksomheder, bringe forskningsbaseret viden og internationale erfaringer i spil og at udarbejder konkrete initiativer og løsninger til politikere, virksomheder og branche-organisationer.

På baggrund af Policy Labet lancerer vi følgende policybrief, hvor vi fremhæver de konkrete potentialer og barrierer, der kan være for danske virksomheder i at arbejde målrettet med dataetik samt forslag til tiltag, der kan fremme en dataetisk tilgang i virksomhederne.