Luk

Ny analyse: Over halvdelen af nordiske organisationer bruger i dag AI

ADD-projektet er medafsender på ny analyse af AI i nordiske organisationer. Resultaterne vidner om, at der er fart på udbredelsen af særligt generative AI-værktøjer

Med lanceringen af ChatGPT 3.5 i november 2022 er AI og de såkaldte generative sprogmodeller blevet tilgængelige for verden i en hidtil uset grad. Debatten omkring AI’s påvirkning på jobmarkedet har buldret derudaf lige siden, og der er store forventninger til at disse værktøjer vil ændre vores arbejdsliv markant.  

Tænketanken Mandag Morgen offentliggør i dag analysen Er nordiske organisationer klar til AI?, der kortlægger, hvordan fremkomsten af AI forandrer nordiske organisationers syn på digital transformation og digitale kompetencer. Analysen, der er udarbejdet i samarbejde med ADD-projektet, Digitalt Dogme, DI Digitalt, EY, HK, LinkedIn, Microsoft, Netcompany og Finansforbundet viser, at AI-teknologier allerede er godt i gang med at forme både nutidens og fremtidens nordiske arbejdspladser.

AI er udbredt, men endnu ikke strategisk forankret i de nordiske organisationer 

På tværs af de nordiske lande svarer 51 procent af de adspurgte organisationsledere, at deres organisation bruger AI værktøjer i dag. Næsten en tredjedel bruger AI til at generere tekst, som det lader sig gøre ved brug af værktøjer som ChatGPT, hvilket indikerer, at den generative AI-bølge har gjort sit indtog i Norden med rekordhastighed.  Men selvom over halvdelen af organisationerne arbejder med AI, er det kun 15 procent af dem, som har formuleret en strategi for brugen af AI. Resultaterne peger altså på, at selvom AI-teknologierne hurtigt udbredes, så er deres strategiske forankring i de nordiske organisationer endnu begrænset.  

Med de rette kompetencer ventes AI-transformationen at forsætte i den nære fremtid  

Analysen viser også, at to tredjedele af nordiske ledere forventer at bruge mere AI indenfor de næste tre år. Halvdelen af dem forventer desuden, at AI vil øge organisationens produktivitet og konkurrenceevne.  

Men analyser peger også på, at der skal ske en udvikling i organisationers digitale kompetencer, før forventningerne kan indfries. For 35 procent af de nordiske organisationer mangler i dag konkrete digitale kompetencer blandt deres medarbejdere, og her efterspørges især kompetencen til at vurdere, hvornår og hvordan man bedst bruger AI. Mere specifikt ser undersøgelsen tegn på en øget efterspørgsel på medarbejdere, der kan binde digitale teknologier sammen med nye produkter og forretningskoncepter, men som ikke selv designer, udvikler eller vedligeholder digitale løsninger – dét, som man kalder ‘digitale integratorer’. 

Det forandrede digitale kompetencebehov er dog ikke noget, der umiddelbart ser ud til at ville medføre store ændringer i de nordiske organisationers personaleniveau. Kun et fåtal på 17 procent forventer at hyre eller fyre medarbejdere for at styrke de digitale kompetencer i deres organisation i lyset af generativ AIs fremkomst. I stedet forventer lederne primært at opkvalificere deres medarbejdere via interne træningsprogrammer og uddannelser hos private udbydere.  

Læs mere om AI i Norden nu 

Vil du vide mere om hvordan AI forandrer nordiske organisationer? Så læs rapporten Er nordiske organisationer klar til AI? nu. Her kan du også blive klogere på, hvordan resultaterne fordeler sig på de forskellige lande og organisationstyper, samt finde cases på hvordan anvendelsen af AI i Norden ser ud i praksis.