Luk

Søren Kjeldgaard

Læs hovedpointer fra konferencen ‘den datadrevne velfærdsstat 2’

Torsdag den 18. april var der konference om, hvordan digitaliseringen af den offentlige sektor påvirker værdier, idealer og institutioner i den danske velfærdsstat.

Søren Kjeldgaard

Konferencen var organiseret af Cecilie Eriksen (AIAS-SHAPE fellow, AU) og Helene Friis Ratner (lektor på AU, ADD) i et samarbejde mellem SHAPE, Dataetiske Råd og ADD – projektet.

De tre hovedpointer fra konferencen var:

1# I den digitaliserede stat er alle borgere digitalt udsatte

2# Digitaliseringen og fokus på brug af data skaber ændringer i velfærdsstatens værdilandskab

3# Digitaliseringen og ønsket om at bruge data medfører magtforskydninger i det danske samfund, som berører både retsstat og demokrati