Luk

Center for Digital Velfærd: Med inkluderende digitalisering følger også vigtige spørgsmål om repræsentation

Center for digital velfærd: Vi må ikke udelukke repræsentation fra samtalen om det inkluderende digitale velfærdssamfund

I starten af det nye år var Sisse Finken, der er lektor ved ADD-projektets partner, Center for Digital Velfærd på ITU, i mediet Radar med en opfordring til at huske samtalen om repræsentation i den faglige debat om det digitale velfærdssamfund.

Hun peger på en stående udfordring i ansvarsdelingen mellem borger og system, hun skriver, “borgere skal kunne begå sig i det selvbetjente digitale velfærdssamfunds forskellige it-systemer, både i forhold til helt praktisk at kunne tilgå og betjene systemerne og ved at kunne navigere i dem i henhold til et ønsket resultat. Vigtigt nok betyder dette, at ansvaret for at kunne opføre sig digitalt ansvarligt overføres til borgerne selv.”

Sisse fremhæver behovet for en samtale om det inkluderende digitale velfærdssamfund og inddrager repræsentation i design: “Måske mangler tanker om repræsentation også i de situationer, hvor der udvikles algoritmer, som skal indgå som samarbejdspartnere i for eksempel offentlige beslutningsprocesser? Hvilke borgere forestiller udviklerne og beslutningstagerne sig i udviklingsprocesserne; hvem designer man til?”

Læs kommentaren her.