Luk

DUF: Det er ikke nok, at vi unge er digitale superbrugere, vi må være digitale medborgere

Det ikke nok, at vi unge kan tjekke vores skatteopgørelse online, vi skal være aktive digitale medborgere, så vi kan udvikle og sikre fremtidens demokrati.

Af Christine Ravn Lund, Forkvinde, DUF

DUFs første formand, Hal Koch, har sagt, at demokratiet skal genvindes for hver generation. Hver generation skal genvinde og sikre demokratiet, da det hele tiden er i udvikling og rammerne for vores demokrati kontinuerligt ændres. Danmark er blevet verdens mest digitaliserede samfund og aldrig før har teknologien spillet så stor en rolle for demokratiet. Det er denne ramme, ungdommen skal forholde sig til og være med til at skabe fremtidens demokrati indenfor.

Den digitale revolution har skabt mange nye muligheder for demokratiet. Verdenen er blevet åbent op og de demokratiske deltagelsesmuligheder er blevet mere tilgængelige og flere, man kan indgå i fællesskaber med mennesker på tværs af bygrænser og endda på tværs af landegrænser, og man kan komme helt tæt på beslutningstagerne. Det er essentielt at udnytte alle disse muligheder for at styrke demokratiet.

Men vi må også se udfordringerne i øjnene. Tech-giganternes uigennemskuelige forretningsmodeller, platformsøkonomi, falske nyheder og opmærksomhedsøkonomi er blot et udpluk af eksempler på, hvordan digitale teknologier udfordrer vores demokrati og rettigheder.

Vi må som unge borgere tage kritisk stilling til ovenstående udfordringer og dilemmaer. Vi må deltage i samtalen om, hvordan demokratiet er udfordret, og hvordan vi ønsker vores demokrati skal udvikle sig i den teknologiske tidsalder. Men dette kræver, at vi har den nødvendige viden og kompetencerne til det.

Vi unge bliver ofte omtalt som digitalt indfødte og de fleste unge er også, hvad man kan kalde superbrugere af teknologien. Men dette betyder ikke, at vi er digitalt dannede og aktive digitale medborgere. Desværre mangler mange unge både viden og værktøjerne til at kunne tage kritisk stilling til teknologiens rolle og påvirkning på vores demokrati.

I DUF mener vi, at det er et demokratisk problem. Unges manglende viden og digitale dannelse er en barriere for, at vi unge kan deltage i samtalen om fremtidens demokrati. 

Yderligere er unges digitale dannelse og aktive digitale medborgerskab, også vejen til en ansvarlig udvikling af teknologien. Som borgerne må vi kunne forstå f.eks. hvilke adfærdsregulerende forretningsmodeller og algoritmer, der ligger bag vores yndlings digitale platforme, og hvilke konsekvenser tech-giganternes forretningsmodeller har for demokratiet. Hvis unge ikke besidder denne viden, kan vi ikke deltage som aktive digitale medborgere og være med til at fremtidssikre vores fælles demokrati.

Derfor arbejder vi i DUF for, at ungdommen skal kunne deltage i den demokratiske samtale om digitale teknologiers muligheder og udfordringer på et oplyst grundlag.

I DUF er vi allerede startet på at styrke den digitale dannelse blandt unge. I Samarbejde med Tænketanken Mandag Morgen afholder vi TechReal – Ungdommens Techtopmøde. Her samles unge fra hele landet og skal forholde sig til, hvordan vi i Danmark skaber verdens mest velfungerende, digitaliserede demokratiske samfund. De unge tager stilling og bliver hørt.

Vi er meget glade for at være partner i ADD-projektet, så vi i fællesskab kan fortsætte arbejde for, at unge bliver klædt på til at deltage i den digitale verden og blive aktive digitale medborgere. Så ungdommen kan være med til at forme og genvinde vores demokrati. Vi ser frem til samarbejdet.