Luk

Citizen Project: Vi er ikke i mål, før alle er med, og det er en fejl at tro, at alle ikke kan være det

Citizen Project er ny partner i ADD-projektet, hvor de bidrager med et inkluderende designspil og en tværsocial digital platform, der giver borgere en digital stemme.

Af Erik Himmelstrup, founder af Citizen Project

Kan du huske tiden, før vi alle gik med hovedet nede i smartphones og computere? Tiden før internettet og digitalisering havde spredt sig til alle dele og aspekter af vores liv? Man kan komme til at lyde gammel ved at stille sådan et spørgsmål, men det vilde er, at det ikke er mere end 20 år siden. Digitaliseringen indtog vores samfund og ændrede vores liv og virkelighed på et splitsekund. Var du en af de heldige, der havde mulighed for at have medindflydelse på det digitale livs udformning? Blev du nogensinde spurgt?

I Citizen Project er vi positivt indstillet over for både digitaliseringens og teknologiens uanede muligheder for at forbedre vores fælles fremtid og liv, men vi er bekymrede for, hvordan udviklingen er blevet varetaget i de seneste årtier, både hvad angår offentlig forvaltning og virksomheders gøren og laden. I alt for mange år har vi, som befolkning været blinde for teknologiernes sociale og kulturelle indvirkning på vores liv, hvilket vi nu for alvor er begyndt at mærke konsekvenserne af: faldende mental trivsel, skærmafhængighed, stress og polarisering.

Det er fantastisk, at vi med ADD-projektet og alle vores gode initiativer begynder at blive opmærksomme på og få italesat, hvad vi i vores levede liv alle har mærket og blevet influeret af. Men vi mener i Citizen Project, at vi er nødt til at gentænke hele vores tilgang til, hvordan vi som samfund administrerer og varetager digital og teknologisk udvikling. Der er en fejl i vores system, når samfundserkendelsen af problemernes omfang først bliver opdaget og italesat i dét institutionerne for længst, er blevet global infrastruktur og vi dårligt kan forestille os en virkelighed og fremtid uden. Problemstillingen er analog med klimaudfordringerne og taler dermed til et generelt spørgsmål om bæredygtig organisering.

Hvordan skal vi så tilgå problemet, nu da det efterhånden er erkendt? Vores automatreaktion synes at være at kigge imod politikerne. Regulering må være løsningen? Men har I tænkt over, hvordan denne regulering skal håndhæves? Særligt når det gælder tech-mastodonter, der er notorisk kendt for deres lukkethed af data, viden samt indflydelse igennem deres enorme lobbyarbejde. Hvordan skal politikere, der desuden ikke har formået hverken at forstå eller varetage problemerne i to årtier (tværtimod har blåstemplet den) være dem, vi forventer at komme med løsningerne? Meget kan man sige, men der må man alligevel have lidt medlidenhed med politikerne og deres uoverskuelige ansvarsbyrde og pres vi ligger på dem.

En anden vej at gå ville være ved at flytte vores mentalitet fra reguleringsmagt til skabermagt og skaberkraft. Hvad med at supplere eksperterne, teknikerne og magtudøverne med et aktivt kreativt og iderigt civilsamfund? Hvad med at vende sproget væk fra det teknisk og akademisk ekskluderende om algoritmer, data og jura til et alment menneskeligt sprog, der handler om vores personlige ønsker for en bedre lokal fremtid? De fleste danskere kan ikke kode og programmere, men er det ikke også en fejl at tænke det som adgangsbillet til at indgå i debatten? Blot fordi man ikke ved, hvordan smartphonen fungerer, betyder det ikke, at man ikke kan have en holdning til den, eller at man kan forestille sig alternativer?

I Citizen Project arbejder vi ud fra en grundviden, der siger at teknologi altid er social, før at den er teknisk. Det åbner for muligheder for demokratisk inddragelse og medskabelse, der ikke alene frisætter et enormt uforløst innovationspotentiale, men også åbner for en mulighed for øget forståelse imellem de sociale og tværfaglige skel, der i de seneste år er vokset imellem os. I Citizen Project forstår vi teknologi som middel til at ændre på narrativerne, vi alle sammen lever efter. Og ved at flytte fokus fra det tekniske og bringe narrativer i centrum, kan vi alle være med i en konstruktiv og konkret designdebat om vores fælles fremtid. Tech-giganter og myndigheder må således forholde sig til de konkrete designalternativer som borgere rent faktisk ønsker.

I Citizen Project ser vi frem til at indgå i ADD-samarbejdet og bidrage med en ny designorienteret måde at organisere og udbrede demokratisk debat og teknologiforståelse. Vi ønsker at vise, at en udvidelse af vores kollektive forestillingsevne om teknologi, ikke behøver at være svært, kedeligt og teknisk, men faktisk er skide sjovt og bringer os alle tættere sammen.

Det er fedt at være med i et fællesskab af ligesindede, men vi må i ADD altid stille os selv spørgsmålet: hvem er det, vi ikke ser? Hvem er det, der ikke har en stemme, når vi skaber fremtiden?

Citizen Project har på den korte tid vi har eksisteret holdt workshop med mere en 100 deltagere, der alle har været vildt begejstrede for at få deres tænkning og teknologiforståelse udfordret igennem deres egne konkrete designinnovationer. Projektet samarbejder blandt andet med Aarhus Kommune, VIA University College og højskoler og det indgår foruden ADD-projektet i partnersamarbejde med SHAPE-instituttet på Aarhus Universitet og EU-projektet DSJC om digitale kompetencer og jobs.