Luk

Dataetik: Tillid er fundamentet for fremtidens digitale løsninger

Det er centralt, at vi som borgere og samfund kan have tillid til, at vores data bliver brugt og behandlet ansvarligt.

Af Kent Damsgaard, Adm. direktør, F&P

Vores verden og hverdag bliver mere digital, og det betyder også, at din hverdag bliver mere digital.

Brugen af data og digitale værktøjer som kunstig intelligens kommer til at præge en stigende del af vores samfund og hverdag. Det er en udvikling, som vil drive innovation og samfundsvækst. Men det skal være en udvikling i balance.

Data er brændstoffet i en digital verden. Og når brugen af data og algoritmer påvirker din hverdag, så kan du opfatte brugen som god eller dårlig. Rimelig eller urimelig. Fair eller unfair. Etisk eller uetisk.

Hvis data skal drive innovation og bidrage til at sikre stigende velfærd, så er det centralt, at vi som borgere og samfund kan have tillid til, at vores data bliver brugt og behandlet ansvarligt. Det betyder med andre ord, at tillid bliver adgangskravet til, at myndigheder og virksomheder kan benytte data og algoritmer til at skabe nye løsninger og levere bedre og mere effektive ydelser, som du og dine medborgere vil interagere med i hverdagen.

Tilliden til danske løsninger er derfor også et vigtigt element i Danmarks konkurrenceevne i en verden, hvor digitale løsninger er en central driver for den globale konkurrence.

I Danmark har vi potentialet til at skabe tillid til nye digitale løsninger ved at tage en åben diskussion om de konsekvenser det har, når eksempelvis vores kontaktflader til hinanden, vores myndigheder og virksomheder bliver 100% digitale og drevet af data og algoritmer. Vores tillid til hinanden er en styrkeposition i Danmark. Den bunder i en fælles forståelse af, hvordan vi behandler hinanden – en fælles forståelse af vores etik.

I forsikrings- og pensionsbranchen er vi – og har altid været – datadrevne. Tillid er en forudsætning for at arbejde datadrevet. Derfor er det vigtigt, at vi skaber forståelse og tillid til branchens brug af data. Det er også baggrunden for, at vi har udarbejdet fælles dataetiske principper for vores branche.

Diskussionen af om konkret brug af data er etisk eller uetisk starter med åbenhed og transparens. Den åbenhed skal skabes af de virksomheder og myndigheder, der ønsker at bruge vores data. Derfor har vores dataetiske principper fokus på transparens ud fra en erkendelse af, at det er den første forudsætning for tillid.

Hvis vi skal opbygge dataetik som en styrkeposition i Danmark, mener vi, at der på tværs af borgere, myndigheder og virksomheder er behov for dialog og fælles forståelse af, hvilke principper vi sætter for brugen af data og algoritmer. Dette er et af de områder, vi hos F&P håber at sætte fokus på sammen med andre parter i ADD-projektet.

Vi ser dataetikken som et vigtigt element i en digital fremtid. Men det er kun ét element i en bred dagsorden. Derfor hilser vi det velkomment, at vi i et projekt som ADD på tværs af forskning, innovation, forretning, samfund og den enkelte borger kan samles om at sætte fokus på befolkningens digitale indsigt og demokratiske værdier.

Vi er derfor glade for at være partnere på ADD-projektet og ser frem til et godt samarbejde med de mange gode kræfter i partnerkredsen. Og vi glæder os til i fællesskab at skabe rammer for debatter, diskussioner og politiske indspark, som kan sætte fokus på muligheder og udfordringer i en digital fremtid.