Luk

Dansk Metal: Digitalisering fremmer den demokratiske samtale

Algoritmer, datamængder og kunstig intelligens er ord, der synes fremmed i manges ører, men som bliver en større og mere fast del af vores hverdag.

Af Claus Jensen, forbundsformand Dansk Metal

Algoritmer, datamængder og kunstig intelligens er ord, der synes fremmed i manges ører, men ikke desto mindre er det en stor del af vores alles hverdag og vi vil kun i stigende grad opleve, hvordan disse digitale processer i fremtiden bliver en større og mere fast del af vores hverdag. Noget der på mange måder kan synes uigennemskueligt. Den bekymring forstår jeg.

Hos Dansk Metal mener vi dog, at vi skal favne og imødekomme den stigende digitalisering og brugen af de digitale processer, da det har stort potentiale. Den stigende digitalisering øger potentialet til at kunne anvende de digitale processer til at udvikle måden hvorpå, vi modtager oplysninger digitalt og deltager i den demokratiske samtale på. Det giver mulighed for en øget demokratisk deltagelse, både da viden er lettere at tilgå, men hastigheden hvormed ny viden deles også accelereres. Dette er afgørende for, hvordan vi i fremtiden tænker borgerinddragelse, demokrati og folkeoplysning. Udviklingen er med til at styrke vores demokrati og giver mulighed for, at vi kan udvikle og styrke den demokratiske samtale.  

Ikke alene har det betydning for den enkelte borger i deres hverdag, men når industriteknikeren om morgenen tager på arbejde og skal betjene robotten i produktionen eller anvende en ny svejsemaskine så er det ved hjælp af kunstig intelligens eller programmeret algoritmer og anvendelse af data, som har gjort denne proces mere enkelt og effektiv. Alt sammen til gavn for den enkeltes arbejdsmiljø, vores virksomheders bundlinje og i sidste ende højre produktivitet og vækst i samfundet.   

På den anden side ved vi også at det kræver, at der skabes en større bevidsthed og oplysning hos befolkningen og i nogle tilfælde de enkelte medarbejdere om betydningen og anvendelsen af den stigende grad af digitalisering og de digitale processer. Hvad er algoritmer og data for en størrelse, og hvordan påvirker det min hverdag både privat og på arbejdspladsen? Alt dette forudsætter også, at den enkelte er i besiddelse af en række digitale færdigheder. For skal man i fremtiden deltage i den demokratiske samtale, og kunne tilgå informationer digitalt forudsætter det også, at man har digitale kompetencer. Så vi står selvfølgelig også overfor en opgave om, at befolkningen ved hvad algoritmer, datamængder mm. er og hvordan de i fremtiden skal anvendes i storskala. Men vi tror også på, at med den rette oplysning og anvendelse af algoritmer og datamængder kan det være med til at udvikle folkeoplysningen, de demokratiske processer og dermed borgernes deltagelse i fremtidens demokratiske samtale.   De demokratiske processer og muligheden for folkeoplysning er vigtige og altafgørende for et velfungerende samfund. Derfor tror vi også på, at den stigende digitalisering, som vi ser mange steder i vores samfund, hvad enten det er i det offentlige hos sundhedsvæsnet, i kommunen, i brugen af sociale medier, eller i produktionen, så fremmer det den demokratiske deltagelse og oplysning, da det giver mulighed for vigtig inddragelse i debat, oplysning samt udvikling af vores samfund.