Luk

Forbundet Kultur og Information: Brug for en ny oplysningsæra baseret på faglighed, fællesviden og demokratisk dialog

I Forbundet Kultur og Information arbejder vi for et samfund baseret på fri og lige adgang til viden, med sikker og etisk håndtering af data.…

Af Tine Segel, Formand (m/k) Forbundet Kultur og Information

Forbundet Kultur og information organiserer medlemmer, der arbejder med lige adgang til kultur og information. Vores medlemmer er eksperter i at navigere i store mængder af forskelligartet viden og data. De arbejder blandt andet med at katalogisere, gemme og ordne data på en måde, så det kan genfindes og skabe værdi for borgere og brugere. Det kræver særlige kompetencer at kunne skabe systematik i mængden af data og information, så borgere og brugere kan navigere ud fra deres eget kompas, nysgerrighed og kritiske sans. Forbundet Kultur og Information  ser derfor et klart interesseoverlap mellem medlemmernes og ADD-projektets arbejde med at styrke demokratiet igennem digital udvikling, dannelse og dialog.

Brobygning og sund datahåndteringspraksis

Vores medlemmer har unikke kompetencer og funktioner i samfundet i forhold til at bygge bro mellem mennesker og systemer. Det er i kernen af deres faglighed at ordne, fortolke og formidle data, så viden og kultur gøres tilgængeligt for forskellige målgrupper – om det er brugere, borgere, beslutningstagere, kollegaer eller nogle helt femte. Data skal nemlig bearbejdes, førend vi kan kalde det viden, og hverken data, information eller viden har værdi, hvis det ikke er tilgængeligt. Sund datahåndteringspraksis og god datakvalitet sker ikke automatisk, men bygger på en proces, der beror på faglighed, fælles viden og tværgående dialog. Her kan vores medlemmer spille konstruktivt ind i ADD-projektet – i praksis såvel som i mere konceptualiseret form.

Som partner i ADD-projektet vil Forbundet Kultur og Information  gerne bidrage med vores medlemmers særegne faglighed og praktiske erfaring – der beror på evigt relevante værdier om oplysning, kulturel berigelse og dannelse, såvel som relevant kompetenceudvikling. Vi vil vise samarbejdspartnere og omverden, hvordan vores medlemmernes faglighed og kompetencer bidrager aktivt til et samfund, der bygger på viden og dannelse. Og netop medlemmernes faglighed og kompetencer, samt den daglige kontakt med borgere og brugere i det, som kan kaldes vor tids oplysningsprojekt, er det, vi spiller ind med i projektet.

Der er brug for stærke relationer og tværfaglige dialoger

Som fagforbund er vi overbevist om, at der skal fællesskaber, partnerskaber og gode relationer til for at påvirke stærke systemer og samfundsstrukturer. Vi ønsker derfor at stå sammen med andre og mødes i en tværfaglig og demokratisk dialog. Desuden er vi som fagforbund meget interesseret i at bidrage med konkret viden om, hvordan virksomheder og offentlige organisationer praktiserer, eller potentielt kan vælge at praktisere generering, håndtering og anvendelse af data om brugere, borgere, medarbejdere og drift – til gavn for individer, virksomheder, demokrati og samfund. Det vil Forbundet Kultur og Information gerne bidrage til: Dialoger om data, demokrati og dannelse. Vi vil gerne være med til at finde løsninger på, hvordan dataanvendelse kan ske med omdrejningspunkt i en sund datahåndteringspraksis og med et fagligt og etisk kompas, sådan at vi med afsæt i fællesviden og demokratisk dialog kan finde fælles retning for morgendagens velfærdssamfund.

Forbundet Kultur og Information

Forbundet Kultur og Information er fagforening for bibliotekarer, informationsspecialister og kulturformidlere

Forbundet Kultur og Information har ca. 4.300 medlemmer, der er ansat i både den offentlige og private sektor.