Luk

Finansforbundet: Dataetik er DNA’et i den finansielle sektor

Digitalisering og nye teknologier kommer til at spille ind i stort set alt, hvad vi foretager os.

Steen Lund Olsen, næstformand, Finansforbundet

Den finansielle sektor og dens ansatte spiller en afgørende rolle for vores samfund. Sektoren skaber vækst, arbejdspladser, sikrer kritisk finansiel infrastruktur – og finansierer drømme og visioner for borgere og erhvervsliv. I alt det er digitalisering og data fundamentalt.

Digitalisering og nye teknologier spiller ikke kun en central rolle i den finansielle sektor, men kommer til at spille ind i stort set alt, hvad vi foretager os. Derfor er vi også nødt til at have en seriøs og oplyst samtale om, hvilken rolle data og teknologi spiller allerede i dag – og vil i fremtiden. I hjemmet, i skolen, når vi er på arbejdspladsen. Og i resten af vores liv.

Dataetik handler om at gøre det rigtige – også hvor der ikke allerede er reguleret. Den finansielle sektor er ikke bare karakteriseret ved at være en af de mest digitaliserede. Den er også karakteriseret ved at være dybt reguleret, og der stilles høje krav til bl.a. indsamling, opbevaring og deling af data mv. Det er altså en helt naturlig del af DNA’et at håndtere data og værne om kunder, brugere og ansattes privatliv.

Når data udgør selve kernen af forretningen, er en ambitiøs dataetisk kultur helt nødvendig. Og udviklingen stiller krav. Ikke kun til ny viden, øget involvering og efteruddannelse indenfor området. Det kræver også, at vi finder nye måder at gøre et abstrakt og umiddelbart svært forståeligt tema mere håndgribeligt og nærværende.

Finansforbundet går ind som partner i ADD-projektet med ambitionen om at være med til at udbrede forståelsen af, hvordan data og teknologier påvirker vores samfund, arbejdsliv og hverdag. Vi vil byde ind med know how og perspektiv indenfor bl.a. digitalisering, arbejdstagerrettigheder, fremtidens finansielle løsninger og de dataetiske dilemmaer, der opstår i det spændingsfelt.  Samtidig er vi i Finansforbundet glade for, at man i dette projekt også er med til at understøtte intentionerne i FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling omkring mindre ulighed og polarisering (mål 10), retfærdige og stærke institutioner (mål 16) og partnerskaber for handling (mål 17).

Vi glæder os til at bidrage og til at blive klogere gennem et stærkt samarbejde.