Luk

Forsikringsforbundet: Digitaliseringen stiller nye krav til uddannelse og efteruddannelse

For den enkelte borger, forsikringskunde og medarbejder skaber digitaliseringen både nye muligheder og potentielle faldgruber.


Af Lars Helvard, næstformand i Forsikringsforbundet

Digitaliseringen af vores samfund buldrer derudaf, og det har den gjort i en rum tid efterhånden. Ikke mindst i forsikringsbranchen, hvor der kommer større og større fokus på de muligheder, den meget omfattende digitalisering medfører. Det udfordrer og udvikler vores samfundsliv, vores privatliv og vores arbejdsliv. Det stiller store krav til samfundet, til virksomhederne og til os som fagforening.

I Forsikringsforbundet har vi de seneste 10-15 år løbende sat fokus på digitalisering. Både i vores hovedbestyrelse – og i bredere forstand i forhold til vores tillidsrepræsentanter og vores medlemmer. Forsikringsforbundet har altid været optaget af kompetenceudvikling, og digitaliseringen betyder, at det er utroligt vigtigt, at perspektivet på uddannelse og efteruddannelse også udvikler sig.

Når forsikringsbranchen er så digitaliseret, som den er, skaber det både nogle muligheder og nogle faldgruber, som vi i høj grad skal være opmærksomme på. Den datamængde, der dels bliver genereret på kundeniveau og dels på medarbejderniveau, kan anvendes på mange forskellige måder – også på måder vi givetvis ikke har fantasi til at forestille os på nuværende tidspunkt. Det gælder bl.a. de mange muligheder for at tracke medarbejdernes adfærd digitalt. Det rejser eksempelvis spørgsmålet om, hvad der er rimeligt set med medarbejdernes øjne, og hvordan man sikrer nogle klare rammer for, hvilke medarbejderdata virksomhederne kan indsamle og hvordan data anvendes

Når vi som forbund har den holdning, at vi skal være en del af samtalen om anvendelsen af data – både i forhold til samfundet, men også i forhold til vores medlemmer – så er det meget vigtigt at kunne deltage i den samtale på et oplyst grundlag.

For den enkelte borger, den enkelte forsikringskunde og den enkelte medarbejder følger nogle potentielle ulemper af digitaliseringen, som risikerer at skabe et A- og et B-hold. Der stilles større og større krav til digitale kompetencer til borgeres møde med det offentlige, algoritmer kan afgøre om en kunde er forsikringsbar, og en medarbejders ansættelsesforhold er ofte afhængig af mulighederne for digital kompetenceudvikling.

I Forsikringsforbundet ønsker vi at finde konstruktive løsninger og gå ind debatten om, hvordan vi som fagforening kan bidrage til, at den ”gode” eller etiske anvendelse af data og algoritmer bliver det fremherskende i samfundet og vores branche.  Og hvordan vi kan bidrage til at sætte fokus på uddannelse og efteruddannelse, som er så vigtig

Det kan vi bl.a. ved at indgå i sammenhænge, hvor vi kan bidrage med vores perspektiver og erfaringer, hvor andres perspektiver kommer i spil, og hvor viden bliver skabt, delt og formidlet. Det er årsagen til, at Forsikringsforbundet er gået ind som partner i Algoritmer, Data og Demokrati. Fagbevægelsen og forsikringsbranchen spiller store roller i det danske velfærdssamfund fra hver sit perspektiv, og det er derfor naturligt, at Forsikringsforbundet også på samfundsniveau engagerer sig i den digitale udvikling. Det er vigtigt, at muligheder og konsekvenser belyses, så vi på bedste vis kan være en stemme i den offentlige debat og klæde vores tillidsrepræsentanter og medlemmer på til at være aktive medspillere.