Luk

Red Barnet: Børn har ret til at trives og blive beskyttet på digitale platforme

Red Barnet arbejder målrettet for at styrke børns digitale trivsel - nu også som partner i ADD-projektet.

Af Red Barnet

Alle børn har ret til at trives og vokse op i tryghed og sikkerhed. Uanset, hvem de er, og hvor de kommer fra. Det er en del af FN’s børnekonvention, og det har Red Barnet troet på og kæmpet for i mere end 75 år.

I en verden, der stadig bliver mere digital, har det aldrig været vigtigere, at vi forholder os til de nye platforme, som børn bevæger sig på. Børnenes hverdag er uadskillelig fra det digitale, og en undersøgelse for Red Barnet (2021) viser, at over 99 procent af børn mellem 9 og 17 år i Danmark har en profil på et socialt medie. Samme undersøgelse viser desværre også, at 42 procent af de 9-17-årige har oplevet noget ubehageligt på nettet det seneste år. Det kan vi ikke acceptere!

Vi ved fra Red Barnets SletDet Rådgivning, vores gratis og professionelle rådgivning om digitale krænkelser, at ubehagelige oplevelser på sociale medier er forbundet med enorm stor skyld og skam. Mange børn har ikke lyst til at fortælle om digitale krænkelser til voksne, fordi de er bange for at miste yderligere kontrol over situationen ved for eksempel at få frataget mobilen som straf.

I Red Barnet ser vi, at der er sket en normalisering af krænkende adfærd på sociale medier, hvor det at blive talt grimt til eller modtage krænkende materiale, som børnene ikke har bedt om, er blevet en almindelig del af hverdagen. Samtidig er det kun under 1 procent af de børn, der oplever digitale krænkelser, som rækker ud til en rådgivning, og næsten halvdelen af børnene fortæller, at det er bedst at ignorere ubehagelighederne.

Hos Red Barnet kæmper vi hver dag for at slå fast, at digital trivsel er en vigtig integreret del af børns trivsel. For vi ved, hvordan sociale medier kan forstærke de svære sider af børns sociale liv.

Børn har krav på trygt at kunne deltage i digitale fællesskaber. FN’s børnekonvention fastslår, at alle børn har ret til at få deres holdninger hørt og ikke mindst respekteret. Flere børn undgår at skrive eller lægge ting op, som de tror, kan få andre til at komme med ubehagelige kommentarer. Det er problematisk, når børn helt holder sig fra debatter på sociale medier for at undgå digitale krænkelser. At trække sig fra sociale rum, og den offentlige debat, er ikke blot et trivselsmæssigt problem, men et demokratisk problem. Vi bliver nødt til at sikre, at den digitale udvikling styrker børns demokratiske selvtillid og lyst til medbestemmelse.

Red Barnets arbejde i Danmark og resten af verden går altid på to ben – vi hjælper børn her og nu, og vi kæmper for et samfund, der respekterer børns rettigheder, hvad enten det er på sociale medier eller i skolegården. Derfor er ADD-projektet en vigtig sag for Red Barnet. Det er vigtigt, at vi får mere viden om algoritmer, data og demokrati i forhold til børns færden, så vi kan sætte ind med regulering af techgiganterne og styrke lovgivningen. Det er afgørende, at digitale platforme bliver børnevenlige og børnesikre.

Derfor vil vi fortsat – med ADD-projektet – inddrage børnenes stemmer i undersøgelser om deres trivsel. For når vi lytter til børn og inddrager dem, styrker vi samtidig deres selvværd og følelse af at kunne handle i eget liv – og så ved vi, at det i langt de fleste tilfælde fører til bedre løsninger for børnene og samfundet.