Luk

Dansk Standard: Kunstig Intelligens er ikke så kunstig endda når der er styr på standarderne

Dansk Standard har fået tildelt det europæiske sekretariatet for kunstig Intelligens og dermed styringen af standardiseringsarbejdet.

Af Jeanett Fleron, Seniorkonsulent i Dansk Standard og Kim Skov Hilding, Seniorkonsulent i Dansk Standard

Robotter, der kan aflaste sundhedsvæsnet ved at assistere med genoptræning eller ved operationer. Computere, der kan analysere store mængder data og sikre en hurtigere sagsbehandling. Maskiner, der kan lære af de processer, de indgår i, og dermed tilpasse og forbedre dem. Kunstig Intelligens åbner mange muligheder og fordele, men også dilemmaer og etiske overvejelser. Derfor har Dansk Standard fokus på at udarbejde europæiske og internationale standarder, der kan sætte rammerne for vores anvendelse af kunstig intelligens.

Standarder er sjældent noget vi tænker over i hverdagen. Mange standarder har ellers stor betydning og kan betrygge forbrugere og virksomheder, fordi de fastsætter nogle krav til sikkerhed, sundhed og miljø for produkter og ydelser. Det samme gælder inden for kunstig intelligens.

”Man kan sige, at standarder er et fælles sprog, der gør, at vi kan forstå tingene ens. Det betyder, at vi kan være sikre på og have tillid til, at det, vi samarbejder om eller køber af hinanden, svarer til forventningerne – uanset om det foregår mellem virksomheder, myndigheder eller forbrugere”, siger Kim Skov Hilding seniorkonsulent i Dansk Standard.

Danmark i spidsen for det europæiske arbejde

Danmark kommer til at spille en afgørende rolle i at forme retningen for de kommende krav og retningslinjer. Det er nemlig lykkedes Dansk Standard at få tildelt sekretariatet for det europæiske arbejde og dermed styringen af standardiseringsarbejdet til gavn for danske borgere og virksomheder.

– Det har været vigtigt for os at få de bedst mulige forudsætninger for at sikre danske mærkesager. Vi har nogle meget stærke interesser i Danmark, når det kommer til kunstig intelligens, fx i forhold til at bevare de demokratiske værdier og sætte mennesket i centrum. Kort sagt handler det om at sikre en etisk, ansvarlig anvendelse af teknologien og bedre risikostyring, siger Kim Skov Hilding, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Han understreger, at det også kan give en konkurrencefordel for danske virksomheder og være med til at styrke den digitale omstilling af Danmark, som netop et sat på dagsorden med det nye Digitaliseringspartnerskab. Her kommer Kunstig Intelligens til at spille en nøglerolle.

Strategiske fokusområder på sundheds- og medicoområdet

”For de kommende år ses en tværgående sammenhæng mellem de internationale og europæiske strategier relateret til standardiseringsudviklingen for brug af Kunstig Intelligens indenfor sundhedsområdet og til medicinsk udstyr”, fortæller Jeanett Fleron, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Målet er at sikre en overensstemmelse mellem den retlige regulering og standardiseringsudviklingen, så der skabes tillid til processer og produkter og patientsikkerheden samtidigt optimeres ved brug af Kunstig Intelligens. Området er i en rivende og hastig udvikling. Særligt produktudviklingen går stærkt indenfor områderne udvikling af personlig medicin og behandlingstiltag generelt.

Indsatsen de kommende år er derfor prioriteret og målrettet mod at opnå konsensus om fælles krav til regulering af lovgivning, krav til cybersikkerhed, kunstig intelligens, mobile apps i medicinsk udstyre samt specifikke krav til bioteknologi indenfor områderne organ-on-chip, genområdet, udvikling af personlig medicin og bæredygtige design, siger Jeanett Fleron, seniorkonsulent i Dansk Standard