Luk

Djøf: Morgendagens teknologiske samfund kræver debat og samfundskompetencer i dag

Ny teknologi og digitalisering åbner et utal af døre og muligheder. Men det kræver omtanke, debat og kompetencer at gå ind ad døren.
Henning Thiesen

Af Henning Thiesen, formand i Djøf

Teknologiens indtog i vores samfund er ikke til at tage fejl af. Dagligt modtager over tusindvis af borgere digitale beskeder fra det offentlige. I sundhedsvæsenet hjælper kunstig intelligens med at stille den rette diagnose, og imens du færdes på internettet, indsamles et utal af data, som bruges flittigt af techgiganter, annoncefirmaer og det offentlige. Alligevel bemærker vi ikke altid teknologiens høje fart og indtog. Det er som om, vi står midt i orkanens – teknologiens – øje, hvor der ganske vist er bekvemt, men hvor det ikke er nok at binde os fast, hvis vi skal foregribe morgendagens samfund og demokrati.

Vi må ikke reducere teknologi og digitalisering til tekniske spørgsmål om optimering og udvikling. Snarere er det bydende nødvendigt, at vi også betragter teknologi som en samfundsomvæltende kraft, der både giver nye muligheder, men også rejser nye udfordringer. Fx viser en Djøf-undersøgelse, at mere end halvdelen af danskerne i mindre grad eller slet ikke har viden om, hvordan deres personlige data bruges af offentlige myndigheder eller virksomheder. Den tvivl om dataanvendelse kan på sigt mindske borgernes tillid til samfundsaktører og skade samfundskontrakten. Et andet problem drejer sig om algoritmiske bias, som tildeler og fratager borgerne forskellige privilegier. Det stiller den enkelte borger i en tilspidset situation, hvor demokratiets principper om gennemsigtighed, lige muligheder og retssikkerhed ikke slår til.

Så når vi tager blot få skridt ud af orkanens – teknologiens – bekvemme og rolige center, ser vi hurtigt, at teknologiens fremskridt har en demokratisk slagside. Derfor er det alfa omega for morgendagens demokrati, at vi inddrager mere end blot tekniske svar og spørgsmål, men opprioriterer de samfundsfaglige og humanistiske input. På arbejdsmarkedet er den bevidsthed også ved at indfinde sig. Her viser tal fra DI og Københavns Universitet, at 43 procent af alle jobopslag rettet mod samfundsvidenskabelige kandidater i den private sektor efterspørger en digital profil. Det er gode nyheder for fremtidens samfund, fordi vi med inddragelsen af samfundsfaglige perspektiver sikrer, at den teknologiske udvikling sker med og for borgerne.

I Djøf er vi ikke i tvivl. Med teknologiens indtog skal vi mobilisere og inspirere til input på tværs af sektorer, uddannelser, brancher og borgere, som i fællesskab kan løfte samtalen om morgendagens teknologiske og demokratiske samfund. Det arbejde løfter vi allerede ved at bidrage til lovarbejde, digitaliseringsstrategier og politik på området samt ved at løfte debatten gennem Djøfs TechDK Kommission. I ADD-projektet vil Djøf være garant for, at vi i den teknologiske udvikling fortsat inddrager og udnytter de samfundsvidenskabelige perspektiver på demokrati, samfund og borgere.