Luk

Feminist Futures: Vi bygger bro mellem snak og handling for en mere inkluderende teknologisk fremtid

Feminist Futures, der er arbejder for mere diversitet og inklusion i udviklingen af digital teknologi, er ny partner i ADD-projektet. Læs deres partnerindlæg her.

Af Mia Christensen og Henriette Friis, Feminist Futures Copenhagen

Der er en generel tendens i disse tider til at forsøge at løse samfundets udfordringer med ny teknologi. Det ønsker vi at udfordre med vores tilgang (#TechWontBuildIt), og i stedet centrere langsigtede og fællesskabsfokuserede perspektiver. Frem for at lade os lede af teknologiske fremskridt, tror vi på, at vi bør prioritere de værdier, vi ønsker at se være dominerende i fremtiden – og så skabe den teknologi, den politik og de fysiske rammer, der skal til for at realisere de forestillinger.

Samtidig bliver meget af den teknologi, som danner grundlaget for vores samfund, udviklet af ensartede grupper af mennesker, der ikke repræsenterer bredden af erfaringer, udfordringer og positioner i det samfund, teknologien skal ud og virke i – hvilket fører til ensidige perspektiver og eksklusion af vigtige synspunkter. Ved at skabe rum og facilitere processer, hvor typisk underrepræsenterede stemmer får plads til at samskabe fremtider, hvor deres behov og ønsker er en central del af prioriteringen, kan vi styrke demokratiet. Når flere borgere føler, at de har noget at skulle have sagt, når det kommer til hvordan teknologi bliver udviklet og anvendt, får vi både bedre teknologi og mere engagerede borgere. Med tillid og fællesskab tror vi på, at vi kan etablere mere effektive og retfærdige politiske processer, som i højere grad imødekommer hele samfundets behov.

Det er vigtigt, at vi tager tilgængelighed og inklusion seriøst, når vi planlægger arrangementer og processer, som har til formål at forstærke demokratiske processer. Det er ikke nok, at noget er ‘åbent for alle’ på papiret, hvis det ikke også reelt er tilgængeligt eller inkluderende i praksis. Derfor arbejder vi i Feminist Futures aktivt med feministiske principper i vores organisation, for at skabe trygge og åbne rum for marginaliserede personer – dét er ægte demokrati. Samtidig er det også vigtigt, at vi skaber mulighed for både dialog og handling. På denne måde søger vi at opbygge kapacitet og selvtillid hos borgere, som alt for sjældent bliver inkluderet i samfunds omspændende beslutningsprocesser.

Feminist Futures Copenhagen er både en platform for forandring og en event arrangør; Vi organiserer et årligt hackathon som tager udgangspunkt i feministiske værdier og fremtidstænkning. Det indebærer et aktivt fokus på bæredygtighed, tilgængelighed, retfærdighed, antiracisme, omsorg og inklusion.

I april 2023 afholdte vi det første store feministiske hackathon i Danmark. Her stillede vi vores deltagere spørgsmål som; “Hvordan kan vi tage kontrol over de teknologier som i stigende grad former verden omkring os?”, “Hvordan kan vi skabe digitale rum, som vi rent faktisk har lyst til at være i og hvor der er plads til flere forskellige slags mennesker?” og “Hvordan kunne vores økonomiske systemer se ud, hvis de var bygget op omkring feministiske værdier?”. I løbet af to og en halv uge arbejdede 39 deltagere sammen med 4 græsrodsorganisationer, mentorer og partnere om 12 bud på initiativer som udfordrer status quo og kan sikre en mere retfærdig, bæredygtig og inkluderende teknologisk fremtid.

Efter at have oplevet den forandrende kraft, der ligger i at mødes om at bygge bedre fremtider sammen, vil vi gentage succesen i 2024. I 2023 deltog der allerede en række af ADD-projektets partnere i vores hackathon, såsom Kritik Digital og IDA samt medlemmer fra ADD-projektets forskningsteam, herunder forskningsleder Sine Nørholm Just. Til vores næste Feminist Futures hackathon håber vi på at få endnu flere folk med og går ind som partner i ADD-projektet med ambitionen om at samarbejde om at skabe en mere inkluderende og demokratisk teknologisk fremtid.