Luk

HK: Mennesker skal sætte retning for teknologien – ikke omvendt

Digitalisering, data og algoritmer giver masser af muligheder. Men det må ikke kun være fantasien, der sætter grænser.

Af Mads Samsing, næstformand i HK Danmark

Den digitale udvikling forandrer vores samfund og vores arbejdsmarked. Ja, sågar vores relationer i privatlivet. De forandringer skal være til det bedre. Det forudsætter, at vi ikke blindt løber efter enhver mulighed, men at vi griber tøjlerne og grundigt overvejer konsekvenserne for os som borgere, som forbrugere og som arbejdstagere. Den digitale udvikling og omstilling skal understøtte det vi gerne vil med samfundet og arbejdslivet.

HK er landets næststørste fagforbund med ca. 220.000 medlemmer. Med så mange medlemmer inden for et væld af fagområder i både den offentlige og den private sektor følger et stort ansvar. Vi har derfor også et bredt perspektiv på den digitale omstilling, der ikke alene begrænser sig til arbejdslivet men også til samfundslivet i øvrigt.

For HK er det helt afgørende, at digitaliseringen ikke fører til a- og b-hold. Men det gør den som udviklingen er nu. Rigtig mange er mere eller mindre afhængige af frivillige og pårørende i kontakten med den offentlige forvaltning. Op mod 25% oplever at være hægtet af. Det er dybt bekymrende og det skal vi som samfund tage meget alvorligt. Alle skal med og det skal ikke være på en sådan måde, hvor den enkeltes retssikkerhed deponeres hos andre.

Digitalisering skaber nye job og forandrer endnu flere. De nye job, der skabes, skal være gode job både når det gælder indhold og arbejdsvilkår, og alle de, der tilbyder deres egen arbejdskraft, skal rammes ind af den danske model. Vi skal ikke have et arbejdsmarked med digitale daglejere. Det kalder bl.a. på regulering, mere viden og ikke mindst opmærksomhed på udviklingen.

Den digitale og teknologiske udvikling har også stor betydning for arbejdsmiljøet. Det er godt, at fysiske robotter kan klare mange tunge løft og mindske slid. Det er godt, at softwarerobotter kan klare mange lette opgaver. Men, men, men … arbejdstempoet stiger, forstyrrelserne bliver flere, roller og mening ændres. Det er tre væsentlige stressfaktorer. Dertil kommer muligheden for mere overvågning af medarbejderne ligesom der indsamles enorme mængder af data om arbejdstagere, når de udfører deres job. Det skal vi regulere. Her har både politikere, arbejdsmarkedets parter og ledelse, tillidsvalgte og medarbejdere på den enkelte arbejdsplads en stor opgave for at finde balancerede løsninger. Det kræver viden, indsigt og kompetencer.

Teknologien skal ikke sætte ramme og retning. Det er på høje tid, vi får en bred debat og tager fælles ansvar for udviklingen, så den understøtter det, vi gerne vil.

Derfor er vi i HK glade for at være partner i ADD-projektet og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde, så vi griber og udbytterne mulighederne på en sådan måde, at forandringerne bliver til det bedre for alle.