Luk

Digitaliseringsstyrelsen: Danmark er et digitalt foregangsland, og det forpligter

Digitaliseringsstyrelsen er ny partner i ADD-projektet. Læs her hvorfor de mener, at det er vigtigt, at vi forholder os til digitaliseringens dilemmaer.

Af Tanja Franck, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

Danmark har siden årtusindeskiftet gennemgået en digital omstilling, der har påvirket stort set alle dele af samfundet. Det har gjort daglige gøremål lettere og hurtigere for langt de fleste danskere og skabt et mere produktivt og konkurrencedygtigt erhvervsliv. 

For nogle borgere og virksomheder er digitalisering dog svært. Vi kender nok alle nogen – fx en ældre eller ung voksen i familien eller en virksomhedsejer – som har svært ved at finde sig til rette i en digital hverdag. Det er vigtigt at alle oplever en sammenhængende og brugervenlig digital service fra det offentlige – uanset den enkeltes udgangspunkt. I Digitaliseringsstyrelsen driver vi blandt andet et netværk for digital inklusion for løbende at drøfte aktuelle problemstillinger.

For at sikre at digitaliseringen fortsat skaber værdi for det danske samfund, kræver det, at vi digitaliserer på en ansvarlig måde, hvor brugerne har tillid til at færdes digitalt. Det handler fx om åbenhed om hvad data anvendes til, om mulighed for selvbestemmelse og indsigt, om tillid til at data opbevares sikkert, og om at der ikke indsamles flere data end nødvendigt.

De digitale muligheder udvikler sig hele tiden, og det er derfor vigtigt at vi løbende drøfter, hvad vi som samfund ønsker at bruge digitaliseringen til, og hvad vi mener er ansvarligt. Fx rummer digitaliseringen store potentialer i sundhedssektoren, men der er også er en række dilemmaer, som vi løbende skal forholde os til. Derfor er det vigtigt med projekter som ’Algoritmer, Data og Demokrati’, hvor der skabes indsigter og samfundsdebat, og det bidrager Digitaliseringsstyrelsen gerne til.