Luk

Ny post.doc i ADD-projektet

Prins Marcus Valiant Lantz er ny post.doc i ADD-projektet ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet.

Prins Marcus Valiant Lantz er post.doc ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet. Marcus arbejder tæt sammen med professor Sine Nørholm Just på projektet ”Issues of Datafied Health” om brugen af data og algoritmer i personlige og offentlige sundhedsbeslutninger.

Dette studie er en del af det større ADD-projekt, der undersøger, hvordan brugen af algoritmer og data kan styrke demokratiet. Marcus er optaget af den måde, beslutninger bliver mulige og udvikler sig over tid; han har blandt andet udført etnografiske feltstudier af etableringen af en strategi i en finansiel organisation og undersøgt argumentationen under den første Corona-nedlukning i foråret 2020. Han er især optaget af, hvordan argumenter for at handle i ’rette tid’ etablerer sig, særligt i relation til historisk data og ’framingen’ af fremtidsscenarier.