Luk

Nu søsættes ny, landsdækkende undersøgelse om lederes dataindsamling og digitale overvågning på arbejdspladsen

Ny undersøgelse skal for første gang kortlægge lederes brug af dataindsamling og digital overvågning på arbejdspladsen. Bag den står ADD-projektet og otte samarbejdspartnere.

I Danmark bryster vi os generelt af et arbejdsmarked præget af stor tillid mellem ledelse og medarbejdere. Men i takt med den øgede digitalisering har ledere fået adgang til nye, digitale ledelsesværktøjer, der indsamler store mængder data om de ansatte – og som kan bruges til at måle og kontrollere den enkelte medarbejders effektivitet og værdi for arbejdspladsen. 

Der er dog begrænset viden om hvordan ledere på danske arbejdsplads reelt benytter de digitale ledelsesværktøjer, og derfor er ADD-projektet gået sammen med organisationerne IDA, DM, DI Digital, Finansforbundet, Djøf, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Dansk Erhverv og Forsikringsforbundet om en landsdækkende survey-undersøgelse, der for første gang skal kortlægge personalelederes brug af og holdninger til indsamling af medarbejderdata og digital overvågning på arbejdspladsen. Undersøgelsens resultater lanceres den 27. september 2023.

Undersøgelsen kommer i kølvandet af ADD-projektets medarbejderundersøgelse Digital dataindsamling på arbejdspladsen, der blandt andet viste, at hver femte medarbejder har følt sig overvåget på jobbet på grund af digital dataindsamling.

Læs partnernes udsagn om baggrunden for undersøgelsen

Partnerkredsen bag den kommende lederundersøgelse glæder sig til at sætte fokus på og skabe ny viden om hvordan ledere forholder sig til digitale værktøjer i deres arbejde. Læs hvad en række af ADD-projektets samarbejdspartnere siger om baggrunden for undersøgelsen herunder:

DM:

”AI og digitale værktøjer rummer et enormt potentiale – fx i forhold til at forbedre løsningerne af mange forskellige opgaver på arbejdsmarkedet. Samtidig kan det bruges negativt til overvågning og kontrol af de ansatte, og derfor er vi nødt til at få mere fokus på og viden om, hvordan lederne forholder sig til de digitale værktøjer i deres arbejde”, siger Mette Fjord Sørensen, politisk chef i DM.

Forsikringsforbundet:

“Indsamling af medarbejderdata er i høj grad et fokusområde for Forsikringsforbundet. Det er vigtigt at blive klogere på, i hvilken udstrækning medarbejderdata bliver brugt som et ledelsesværktøj, hvad lederne mener om brug af medarbejderdata, og hvilke udfordringer det kan medføre. I takt med at teknologierne bliver stadig mere avancerede, er det afgørende med viden og fuld åbenhed,” siger Lars Helvard, næstformand i Forsikringsforbundet.

DI Digital:

”Der er ingen tvivl om, at virksomheder i stigende grad vil anvende medarbejderdata til at optimere trivsel, produktivitet og kvalitet, men det skal ske på en bevidst og gennemsigtig måde. For at kunne understøtte det, er det vigtigt, at vi får fakta om, hvor lederne i virksomhederne er i dag, når det gælder de nye muligheder for indsamling og brug af medarbejderdata, som de digitale løsninger giver – og det skal undersøgelsen medvirke til.”, siger Morten Rosted Vang, fagleder for digital ansvarlighed og cybersikkerhed i DI Digital.

Finansforbundet:

’Algoritmer, data og kunstig intelligens er godt i gang med at forandre vores arbejdsliv. I vores egen undersøgelse i 2022 kunne vi fra ledere i finanssektoren se en stor interesse for området, men også stor usikkerhed på, hvordan man skaber den rigtige balance. Vi er derfor rigtig glade for, at ADD-projektet har taget initiativ til en analyse, der skal gøre os endnu klogere på, hvilket krydspres ledere kan stå i, og hvordan vi i fællesskab kan skabe rammer for at bruge de nye værktøjer og databaseret ledelse på en god, konstruktiv og værdiskabende måde for alle’ , siger Steen Lund Olsen, næstformand i Finansforbundet

Djøf:

”I Djøf er vi meget optaget af at sikre, at lederne er opmærksomme på, hvilke data de har adgang til og hvordan man bedst muligt informerer og inddrager sine medarbejdere om indsamlingen og brugen af data. Det er helt nødvendigt, hvis den vigtige tillidskultur mellem medarbejdere og ledere i Danmark ikke bliver kompromitteret af nye overvågningsmuligheder. Vi håber derfor, at undersøgelsen vil bidrage med vigtig viden om, hvilke potentialer og faldgruber lederne ser ifm. indsamlingen af medarbejderdata.” Sara Vergo, formand for Djøf.