Luk

Ny undersøgelse: 1 af 3 danskere bruger nu AI

ADD-projektets nye befolkningsundersøgelse af danskernes digitale liv viser, at 1 ud af 3 danskere har brugt generativ AI.

En ny befolkningsanalyse af danskernes digitale liv viser, at 1 ud af 3 danskere har brugt værktøjer baseret på såkaldt generativ AI, såsom ChatGPT eller Midjourney, der i 2023 har taget verden med storm. Analysen er gennemført af Tænketanken Mandag Morgen på vegne af ADD-projektet.

De nye tal viser en hastigt opadgående kurve i brugen af generativ AI blandt danskerne. I foråret 2023 viste andre lignende analyser, at det blot var 1 ud af 5 danskere, som havde brugt kunstigt intelligente værktøjer som ChatGPT. Nu er det hver tredje dansker, som har stiftet bekendtskab med dem.

Befolkningsundersøgelsen viser, at det især er mænd og unge under 30 år, som har prøvet kræfter med de nye digitale værktøjer. Blandt danskere, der har prøvet værktøjer baseret på kunstig intelligens, er 39 procent under 30 år. Tilsvarende er det kun 12 procent blandt de 50 til 59-årige danskere og 4 procent blandt borgere over 70 år. Det vidner om, at unge danskere baner vejen for, hvordan man kan integrere nye teknologier i hverdagen.

Danskerne er både bekymrede og begejstrede for AI – og en stor del kender endnu ikke teknologierne.

Spørger man danskerne om deres holdning til de nye intelligente værktøjer, tegner der sig et billede af både begejstring og bekymring. 22 procent af danskerne er overvejende positivt stemte, 26 procent er overvejende negativt stemt og 20 procent forholder sig neutralt til de kunstigt intelligente teknologier. Endelig er der forsat en tredjedel som slet ikke kender til de kunstigt intelligente værktøjer.

Danskernes bekymring for teknologien bunder for flere i en følelse af frygt. Enten som et instinktivt ubehag, der ofte skyldes manglende kendskab og erfaring med teknologien, eller som refleksiv bekymring for at mennesket taber kontrollen med teknologien, og at vores evne som mennesker til at være kritiske, kreative og nysgerrige svækkes. Omvendt ser de positive stemte danskere teknologiens potentialer som en kilde til personlige muligheder og bekvemmelighed. En mulig årsag er, at over halvdelen af dem har prøvet kunstig intelligens mindst én gang før, så kunstig intelligens er blevet afmystificeret for deres vedkommende.

Læs mere om Befolkningsundersøgelsen nu

ADDs Befolkningsanalysen 2023 rummer en lang række andre kapitler om digital udsathed og danskernes digitale kompetencer, som kan læses nu på https://algoritmer.org/befolkningsundersoegelse/.

I starten af 2024 offentliggøres de næste kapitler af undersøgelsen med fokus på danskernes forhold til misinformation og deres holdninger til mødet med det offentlige online.