Luk

40 centrale aktører drøftede: Hvad skal vi med anvendelsen af prædiktive algoritmer i den offentlige sektor?

I tirsdags afholdte ADD-projektet det første Policy Lab, hvor temaet var prædiktive algoritmer i den offentlige sektor.

Af Mathilde Oda Meyer Jørgensen, digital projektleder, Tænketanken Mandag Morgen

Danmark topper ranglisterne, når det gælder offentlig digitalisering. Fordele som bedre ressourcestyring og økonomiske effektiviseringer er store men der er samtidig bred enighed om at digitalisering ikke bare er digitalisering og der er mange risikoelementer. Så hvad er løsningsmulighederne? For at få udfoldet disse, afholdt ADD-projektet det første af en række Policy Labs. Eksperter, projektledere, leverandører og offentlige ledere på tværs af sektorer var samlet for at dele viden og ideudvikle på, hvordan vi imødekommer den øgede brug af algoritmer i det offentlige. Dagen startede med tre oplæg om problemstillingerne fra tre forskellige perspektiver. Niels Højberg, Stadsdirektør i Aarhus kommune, fortalte om det strategiske perspektiv i en kommunal kontekst. Mie Maabjerg Hansen forklarede om det operationelle perspektiv ud fra projektet i om målrettede beskæftigelsesindsatser til ledige borgere i Odense. Og det forskningsmæssige perspektiv blev udfoldet af Helene Friis Ratner fra Aarhus Universitet.

Aktørerne var enige om, at et af de områder hvor gevinsten ved øget anvendelse af algoritmer er størst, er i sundhedssektoren. Det kræver øget brug af sundhedsdata. Her er der behov for bedre samkøring af data samt muligheden for at bruge real time data aktivt hos eksempelvis kronikere og i ældreplejen. Men med en større brug af data opstår der også dilemmaer: I hvor høj grad har myndighederne ret eller pligt at anvende borgernes data og har de ret til at samkøre disse data med forskellige systemer? Hvordan kan data bias eller dårlig kvalitet af et datasæt påvirke borgeren?

Et andet område hvor gevinsten potentielt er meget stor, er muligheden for detaljeret overvågning af elnettet. Heri ligger der et dilemma om grøn omstilling versus overvågningspotentiale, som kræver grundige overvejelser og klare rammer.

Gennem dagen blev mange flere emner, udfordringer, barriere og risici nuanceret og der blev ideudviklet på løsningsforslag hvor flere elementer gik igen på tværs af anvendelsesområderne, bl.a.:

  • Brugerinddragelse,
  • Tværfaglighed
  • Digital opkvalificering blandt medarbejdere og borgere. 
  • Central koordinering på tværs af forvaltninger
  • Risikovillighed
  • Eksperimenter og test-forløb

Så hvad er næste skridt? Nu går holdet bag ADD-projektet i gang med at samle disse indsigter og koge dem ned til et Policy Brief fra dagen. Herefter starter et bilateralt arbejde med at kvalificere løsningsforslagene yderligere og inddrage det politiske system, inden de endelige anbefalingerne præsenteres på næste del af Lab’et som forventeligt finder sted til foråret.