Luk

Nye tal om digital frivillighed på Facebook

Rapporten undersøger det frivillige arbejde, som administratorer og ordstyrere yder i grupper på Facebook.

Analysebureauet Analyse & Tal, som er en del af partneralliancen i ADD-projektet, er netop udkommet med en analyse, på opdrag fra TrygFonden, som undersøger danskernes frivillige engagement i de mange online grupper på Facebook. Tallene viser, at 70 procent af den danske befolkning over 18 år er medlem af en Facebook-gruppe. Analyse & Tal har kortlagt 9.000 af disse grupper med i alt 50 millioner medlemskaber, for at få et indblik i blandt andet:

Hvad det frivillige arbejde består i?
Hvad de frivillige motiveres af?
Og hvordan de adskiller sig fra dem, der deltager i traditionelt frivilligt arbejde?

Læs hele rapporten på tryghed.dk