Luk

Prof. David Budtz Pedersen udgiver ny regeringsrapport om brugen af videnskabelig rådgivning i politikudvikling

Rapporten danner inspiration for knowledge broker-funktionen i ADD-projektet og skal bruges til at facilitere dialogen mellem forskere, beslutningstagere og praktikere inden for vidensmægling og vidensoverførsel.

Knowlodgebroker i ADD-projektet, David Budtz Pedersen har for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd udarbejdet en kortlægning af brugen af videnskabelig ekspertviden blandt danske ministerier og styrelser. 

Læs rapporten: “The Danish Eco-System of Science for Policy”

https://vbn.aau.dk/da/publications/the-danish-eco-system-of-science-for-policy 

Rapporten kortlægger for første gang det danske økosystem for vidensmobilisering og videnskabelig rådgivning. Forfatterne gennemgår mere end 15 mekanismer for overførsel og udveksling af viden mellem forskere og beslutningstagere: herunder sektorforskning, myndighedsbetjening, råd, nævn, udvalg, kommissioner, tænketanke og andre.   

Rapporten danner inspiration for knowledge broker-funktionen i ADD-projektet og skal bruges til at facilitere dialogen mellem forskere, beslutningstagere og praktikere inden for vidensmægling og vidensoverførsel.