Luk

Ungdomsbureauet: Det er ungdommen, vi skal spørge, når vi skal forme vores digitale demokratiske liv

Hvordan får vi det bedste og mest demokratiske digitale liv? Det skal vi spørge ungdommen om.

Af Anna Bisp Asghari, direktør i Ungdomsbureauet

Den online verden er kun kommet for at blive og vokse sig større – og det er som udgangspunkt en god ting. Men som med alt nyt skal vi som samfund lære spillereglerne at kende, før vi kan agere hensigtsmæssigt i digitaliseringens dagligdagsliv og -sfære. Og her har unge en helt særlig viden og forståelse, som er afgørende at inddrage. De er nemlig vokset op i digitaliseringens delevenlige dobbeltliv og er vant til at navigere i onlinefora af forskellig karakter. De kan svare på spørgsmål som: Hvad er de demokratiske spilleregler online? Hvad er de nyeste måder at performe sin identitet på? Det er nemlig – og har længe været –hverdag for de fleste unge i Danmark i dag.

Det, at vores liv foregår lige så meget online, som det foregår offline, er et faktum, som gør livet mere komplekst. Spørgsmål om hvordan vi skal agere online, bør derfor også behandles som svære og komplekse, og vi skal ikke forvente at finde endegyldige svar. Vores færden online bør være noget vi hele tiden diskuterer og genforhandler – ligesom normerne i vores analoge samfund også bliver det.

Når vi taler om vores online ageren, er det afgørende, at vi genbesøger vores demokratiske værdier som ytringsfrihed og demokratisk ligestilling. Her har vi til tider en tendens til at frygte for de negative sider af internettet såsom den fjendtlige tone blandt brugere i debatfora, ekkokamre og grænseoverskridende billeddelinger. Det online liv har konsekvenser og kan føre dårligdom med sig, men der er også en masse fordele at høste på digitaliseringens grønne græsmarker. Vi har blandt andet set hvordan onlinefora kan bidrage til flere mangfoldige stemmer og mobilisering af store sociale og demokratiske bevægelser, som ikke er set førhen.
Selvom kompleksitet i sin grundessens er svær, håber vi at kunne bidrage med et åbent sind og optimisme, når det handler om kompleksiteten i vores online færden. Vi vil stille kritiske spørgsmål, være konstruktive og kigge på udfordringerne fra forskellige perspektiver. Med udgangspunkt i unges erfaringer og viden drømmer vi om at skabe en givende dialog og et nuanceret billede af hvordan vi skal forholde os til den digitale udvikling.

Hvis vi skal forstå og imødekomme morgendagens udfordringer, så kræver det, at vi mødes på kryds og tværs af samfundet, udveksler erfaring og bliver klogere sammen. Vi tror på, at det vil skabe en givende digital fremtid. Derfor glæder vi os til at være med i partnerskabet – vi håber at bidrage til at endnu flere unge får indflydelse på vores digitale liv.