Luk

Digitaliseringen skal læres gennem hænderne!

Coding Pirates ønsker at påvirke den digitale omstilling ved at skabe gode oplevelser med digitale teknologier hos børn og unge i en tidlig alder.

Af Louise Overgaard, Chair, Coding Pirates Denmark

I takt med at vores samfund bliver mere og mere digitaliseret, stilles der

større krav til vores børns og unges viden og forståelse for betydningen af

digitale teknologier. Hos Coding Pirates fokuserer vi på at skabe forståelse

gennem legende og eksperimenterende hands on aktiviteter.

Alle børn skal have en værktøjskasse fyldt med kompetencer, der gør dem i stand til at kunne

agere i en digitaliseret hverdag. Hos Coding Pirates ønsker vi at påvirke den digitale omstilling

ved at stimulere børn og unges IT-nysgerrighed og IT-kreativitet. Det kræver bl.a., at børnene i

højere grad forstår den teknologi, der ligger bag de online services og den teknologi, de bruger

hver dag. Det kræver, at de forstår mekanismerne bag og at de er i stand til og har lyst til at

udforske og bruge de programmer og redskaber, der er nødvendige for at være en aktiv del af

en digitaliseret omstilling af verdenen.

Men hvordan får vi flere børn og unge til at forstå svære og komplekse emner, såsom data,

algoritmer, programmering, cybersikkerhed? Hvordan taler vi om digital etik i børnehøjde?

Hvordan kan vi hjælpe børnene til at få en nuanceret viden om teknologiens muligheder og

faldgruber?

I Coding Pirates mener vi, at en del af løsningen er, at skabe gode oplevelser med digitale

teknologier, såsom kodning og programmering hos børn og unge allerede i en tidlig alder. Gode

oplevelser er legende, eksperimenterende og der skal tages udgangspunkt i børnenes

motivation og idéer. Børnene skal lege sig til viden om det digitale og de skal motiveres til at

skabe med teknologi.

I Coding Pirates kombinerer vi dét at få et dybere kendskab til og forståelse for teknologien

med fællesskabet. Vores formål er at skabe meningsfulde møder med teknologi, der bliver

faciliteret i en kreativ ramme, hvor leg og læring følges ad. Vi fokuserer blandt andet på at

skabe uformel læring, hvor vores dygtige frivillige skaber et medskabende læringsrum gennem

interaktive, engagerende og eksperimenterende rammer.

Coding Pirates’ mål og mission har siden 2013 været at fremme IT-kreativiteten hos Danmarks

børn og unge, gennem trygge og engagerende fællesskaber. Hver uge faciliterer vores dygtige

frivillige et legende og eksperimenterende pusterum, i form af klubaftener, hvor vores pirater

opfordres til at eksperimentere og udforske sammen. I denne form for læringsrum arbejder vi

uden curriculum, for at anspore, at det enkelte barn er aktivt og interesseret i at konstruere sin

egen erfaring og viden.

Hos Coding Pirates opnår vores børn og unge en viden gennem hands-on erfaringer med

teknologien, som de arbejder med. Læring kobles sammen med at udforske teknologien på

barnets egne præmisser frem for i en fastsat læringsramme. Det er med til give barnet en

succesoplevelse med teknologi, og at barnet selv kan være med til skabe sine egne erfaringer,

læring og forståelse af den teknologi, der arbejdes med. På denne måde oplever barnet eller den

unge erfaringen på egen krop. Det er disse erfaringer, sammen med den vidensdeling, der

opstår i samværet, at vi mener kan give en bedre indsigt i, hvad det vil sige at være borger i et

samfund, der er i gang med en massiv digital omstilling.

Digitaliseringen har betydning alle steder i vores liv, og derfor er det vigtigt, at vi i arbejdet med

at klæde alle på til digitaliseringen går på tværs af siloer og tænker i alle mulige og umulige

konstellationer. Derfor er vi hos Coding Pirates glade for at kunne være en del af

ADD-projektet, for vi vil meget gerne være en del af et partnerskab, der samarbejder på tværs

af siloer og brancher for at styrke det Digitale Danmark i øjenhøjde med den enkelte.