Luk

Dansk IT: Digitale kompetencer er ikke kun for de it-professionelle

Ingen fremtidig velfærd eller nogen bæredygtig verden uden digitalisering – men heller ingen digitalisering, uden at vi alle lærer at begå os bedre med den…

Af Mille Østerlund, formand for Dansk IT’s Udvalg for digitale kompetencer

Dansk IT er et fagligt fællesskab for it-professionelle i Danmark, der har udviklet sig siden 1958. Som forening tilbyder Dansk IT kompetencegivende aktiviteter for både medlemmer og ikke-medlemmer: Vi tager os af alt det, som ’it’ omfatter, muliggør og har betydning for.

Dansk IT arbejder for at fremme og understøtte it, hvor dette skaber værdi for samfundet og den enkelte. Vi vil samle, styrke og udvikle både de it-professionelles og den almindelige borgers it-kompetencer og faglighed og på et uafhængigt grundlag varetage samfundets og medlemmernes it-interesser. 

Vi arbejder på it-politikudvikling med frivillige kræfter – medlemmer som bidrager til it-politiske udvalg, fagråd og ad hoc-arbejdsgrupper – men også i Dataetisk Ungeråd, et ungt og dynamisk forum som tænker på og for de næste generationer. Dansk IT er ligeledes vært for den danske del af et omfattende EU-projekt, Digital Skills & Jobs Coalition (DSJC). DSJC er et paneuropæisk initiativ, der har til formål at forbinde alle interessenter, som på en eller anden måde arbejder for at løfte både professionelle og borgerorienterede digitale færdigheder. DSJC skal dermed medvirke til at sikre, at hvert europæisk land ikke skal genopfinde den digitale dybe tallerken. DSJC er stedet, hvor vi deler viden, lærer om best practices, skaber kontakt på tværs af brancher og landegrænser og finder de mest optimale løsninger på nutidens digitale problemstillinger.

På tværs af alle de konkrete initiativer og samarbejder interesserer Dansk IT sig grundlæggende for, at udvikling og sikring af velfærdssamfundet også i fremtiden hviler på både en erkendelse og en anerkendelse af, at et sådant skal og vil have et digitalt fundament. At se nuanceret på digitale kompetencer og arbejde med at få forståelsen for digitale teknologier udbredt hos alle er et helt centralt af Dansk IT’s fokusområder.

Vi tager således del i ADD-projektet, fordi vi som forening er optaget af de samme spørgsmål som projektet. Sammen løfter vi bedre, sammen når vi længere, og vi skal sikre at alle facetter af den digitale transformation bliver behørigt debatteret og fornuftigt grebet an.

’Politik er for vigtigt til at det kan overlades til politikerne’, sagde en vis mand engang. Hos Dansk IT mener vi, at digitale kompetencer er for vigtige til at overlade alene til de it-professionelle.