Luk

Ny post.doc i ADD-projektet

Ida Schrøder er ny post.doc i ADD-projektet ved Institut for Uddannelsesvidenskab, DPU, Århus Universitet.

Ida Schrøder er ansat som post.doc ved Institut for Uddannelsesvidenskab, DPU, Århus Universitet. Ida arbejder tæt sammen med Helene Ratner på projektet Public administration and prediction om udvikling og anvendelse af prædiktive algoritmer som beslutningsstøtte i offentlig administration. Projektets helt overordnede ambition er at bidrage med viden om, hvordan relationen mellem stat og borger forandres med brugen af prædiktive algoritmer.

Ida skal bl.a. undersøge nogle af de etiske udfordringer, der opstår, når algoritmer bliver anvendt til at forudsige udsatte børns individuelle livsbaner. Det gør hun gennem et etnografisk studie, hvor hun følger algoritmerne rundt mellem de forskellige aktører der er med til at udvikle dem. I et nærstudie af dette arbejde får hun indsigt i, hvordan der tages højde for etiske udfordringer, før algoritmerne er færdige og klar til at blive anvendt i praksis. Det giver en unik viden om, hvordan prædiktive algoritmer udvikles eller opgives i spændet mellem tekniske, sociale, politiske, økonomiske og etiske hensyn – og skaber vigtig viden om kommunernes store opgave med at sikre en etisk forsvarlig forvaltning, når de tager prædiktive algoritmer i brug.

Ida kommer fra en stilling som lektor på socialrådgiveruddannelsen på Københavns Professionshøjskole og hun har skrevet Ph.d. på CBS om, hvordan økonomi bliver styret i myndighedernes arbejder med udsatte børn og unge. I sin postdoc trækker hun på sin forskningserfaring med etnografisk at studere teknologier som hybrider af både det sociale og det materielle.