Luk

Nyt essay: Er online fora danskernes nye medborgerhuse?

Essayet er udgivet som en del af en større essay-serie i regi af Magtudredningen 2.0.

”Gennem studier af Facebookgrupperne har vi fundet, at formatet giver borgerne mulighed for at organisere sig, mobilisere politisk protest og få politikere, medier og ikke mindst hinanden i tale.”

I et nyt essay diskuterer Sine N. Just, Mikkeline Thomsen, Sarah Steinitz og Morten Fischer Sivertsen borgernes ret og adgang til deltagelse i den demokratiske debat i lyset af den store fremkost af online fora, som fx facebookgrupper.